Beste leden,


Afgelopen clubavond, 8 december, stond een bijzondere ledenvergadering op de agenda.

Na de huldiging van de kampioenen van onze TT, die we samen hielden met de Streker Vogelvrienden, stond op de agenda: de toekomst van onze vogelvereniging.

Vincent heeft nogmaals aangegeven dat hij de kar zo niet meer gaat trekken én wanneer er geen bestuursleden bijkomen die ook taken van hem overnemen, de vereniging wordt opgeheven.

Gelukkig hebben Eric Greuter én Fernando Boersma zich aangemeld om het bestuur te versterken en taken van Vincent over te gaan nemen.

In de bestuursvergadering die we daarna hebben gehouden hebben zijn de taken binnen het bestuur nu zo verdeeld:

· Voorzitter                   Ton en Eric

· Secretaris                   Sonja

· Penningmeester       Vincent

· Ledenadministratie  Vincent

· Clubblad                     Fernando

· Website                     Johan

· Ringen                       Johan

· Stadsvoliere             Ton en Eric

Ik ben blij dat we weer een voltallig bestuur hebben en de vereniging weer bestaansrecht heeft. Wellicht is het u opgevallen dat Sonja ook weer van de partij is.

Namens het bestuur wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2023 toe.

Onze eerstvolgende clubavond is op donderdag 12 januari.

Tot dan en blijf gezond,

Vincent

Nieuws

voor de invulling van de clubavonden,  clubblad, inschrijfformulieren tentoonstelling etc..... kijk hieronder......

Onder tabblad documenten vindt u het inschrijfformulier voor de TT en het reglement.