Vogelvereniging

Hoorn en omstreken


Op onze website hopen we u informatie te geven over het reilen en zeilen van onze bruisende vogelvereniging. Onze vereniging telt zo'n 65 leden en bestaat al vanaf 1937. Ook beheren we de stadsvoliere aan de Pakhuisstraat van de gemeente Hoorn die afgelopen jaar een groot onderhoud heeft gehad. Het buitenverblijf is nu grotendeels overdekt en de binnenverblijven zijn geheel vernieuwd.  Ook is de verlichting aangepast naar energiezuinige ledlampen en zijn er nieuwe vogels aangeschaft.


 

1937
1937
2004
2004


Lidmaatschapskosten


 • A-leden volwassenen    € 35,00    
 • B-leden volwassenen    € 21,00
 • Jeugdleden tot 18 jaar   € 21,00
 • Verenigingsleden           € 15,00     (geen bondslid)
 • Donateurs  minimaal      € 12,50     


Het clubblad digitaal ontvangen is gratis..


Voor A-leden die huisgenoot zijn van een A-lid kan een speciale regeling gelden.

Aanmelding kan op diverse manieren b.v. via de website of bij de ledensecretaris zoals vermeld in de colofon.

De contributie moet bij de aanmelding, door het afgeven van een incasso machtiging, worden voldaan. Daarnaast stemt u in met ons huishoudelijk reglement, onze statuten en ons privacyreglement.

De jaarlijkse contributie wordt eind november door de penningmeester via automatische incasso geïncasseerd.


 

 


Lidmaatschapsvoordelen 

 • gratis digitaal clubblad
 •  4-5 clubavonden per jaar op de  2e donderdag van de maand 
 • gezelligheid en ontspannen sfeer
 • eerste kopje koffie op clubavond is gratis
 • gratis bijwonen van lezingen
 • expertise van alle kweekrichtingen
 • (nationale) tentoonstelling in oktober of november

Word lid

                                                                   downloaden inschrijfformulier leden