Kweekrichting Vogels

De vereniging stelt zich o.a. ten doel de belangen te behartigen van leden die vogels houden en kweken in de volgende categorieën: zang- , kleur- en postuurkanaries, exoten(tropen), parkietachtigen (papegaaien), cultuurvogels (inlandse vogels) en kwartelachtigen. 


Heeft u interesse om in verenigingsverband samen met de andere leden actief te zijn bij het kweken en houden van vogels, dan bent u van harte welkom.

Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris op telefoonnummer 0229-240692

Hieronder zijn de meest gehouden vogels die je kunt vinden in volière en of broedhokken van de vogelliefhebbers. Elke categorie heeft meerdere soorten vogels waarbij ook een kweekverslag erbij wordt getoond. Echter vanwege er zo veel zijn wordt deze pagina voor de komende tijd regelmatig aangevuld. Als uw vogel nog niet er tussen zit dan ontvang ik graag via e-mail de betreffende soort en een kweekverslag. 

Kromsnavels

Er zijn vele soorten vogels met een kromme snavel zoals: Grasparkiet, Valkparkiet, Kaketoe, Grijze Roodstaart en Ara's. Van de meest gehouden kromsnavel is toch de Grasparkiet de populairste.  Klik hier voor meerdere soorten

Tropische vogels

Door de evolutie komen de kleurrijkste tropische vogels uit oorden waar de zon het meeste schijnt. Door de mooie pracht van de kleurrijke omgeving kunnen de meest kleurrijkste vogels zich beter aan de omgeving passen. Klik hier voor meerdere soorten.Kanaries
Kanaries

 Kleur-, postuur- en zangkanaries 

De originele kanarie is groen/grijs met groen/geel van kleur. Zij komen oorspronkelijk, waar ze nog steeds voorkomen van de Canarische eilanden. Deze vogel worden zowel in de huiskamer als in de volière gehouden. Er zijn kwekers die voornamelijk bezig houden met de kleuren van de kanarie. Echter de zang van de kanarie kunnen veel liefhebbers waarderen. Klik hier voor meerdere soorten.


Cultuurvogels

Er zijn vele soorten inheemse vogels die we in Europa of Nederland rijk zijn. Vele gevarieerde kleuren vogels die liefhebbers in hun grote broedkooien of volière hebben vliegen. 

Vele soorten zoals de Goudvink, Baardmannetjes, Putters, Groenlingen, Appelvinken ect. behoren tot de Wildzang vogels of Cultuurvogels. Klik hier voor meerdere soorten