Vogelvrienden, Hoorn en Omstreken

Nieuwsbrief juli,

23 juli 2023

Beste vogelliefhebbers,

Ook dit jaar wordt de nationale TT samen gehouden met de Streker Vogelvrienden op 9 t/m12 november 2023.

Hieronder staan de meest belangrijke data genoemd:

Sluitingsdatum van inschrijving én betaling: uiterlijk maandag 9 oktober 2023

Inbreng: dinsdag 7 november 15.00-16.30 uur én 19.00 – 20.00 uur.

Keuring: woensdag 8 november.

Opening: donderdag 9 november om 20.00 uur.

Vrijdag en zaterdag open van 10.00 – 18.00 uur.

Zondag open van 10.00 uur – 16.00 uur.

Ophalen TT-vogels: zondag vanaf 16.15 – 16.45 uur.

Locatie: 'De Paus'

Adres: P.J. Jongstraat 96

1614 LH Lutjebroek (tegenover automobielbedrijf Kager)

U komt toch ook?!

Op de website vindt u ook onze informatie t.a.v. de nationale tentoonstelling: www.vogelvriendenhoorn.nl Daar zijn ook de inschrijfformulieren en het TT-reglement te downloaden.

Wil je je overtollige vogels kwijt: er is een verkoophoek om je vogels te verkopen. In het TT-reglement vindt u hier meer over.

Op donderdag 9 november is om 20.00 uur de opening én de prijsuitreiking.

Wij, als bestuur, hopen dat vele leden én leden van zusterverenigingen hun vogels insturen en jullie te mogen verwelkomen bij de opening.

Met vriendelijke groet, namens de TT-commissie,

Vincent Molenkamp

Nieuwbrief Maart


Beste leden,

Onze eerstvolgende clubavond is op:

Donderdag 13 april jaarvergadering.

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2023

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van Vogelvrienden Hoorn en omstreken op donderdag 13 april 2023, aanvang om 19.30 uur. Locatie: Wijkcentrum De Huesmolen, Huesmolen 60 te Hoorn.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 14 april 2022
  3. Jaarverslag secretaris 2022
  4. Jaarverslag penningmeester 2022

- verslag kascontrolecommissie.

- benoeming lid kascommissie (Op dit moment heeft Raymond Niezen zitting in de kascommissie)

5. Bestuursverkiezing

Ton Wessels en Vincent Molenkamp zijn aftredend en herkiesbaar. Johan Rikkers is aftredend en niet herkiesbaar. Fernando Boersma, Eric Greuter en Sonja Rolloos hebben zich beschikbaar gesteld om (opnieuw) zitting te nemen in het bestuur. * Het bestuur vraagt kandidaten zich te melden voor een bestuursfunctie waardoor de functie voor eenieder verdeeld kan worden.

* Kandidaten kunnen zich tot donderdag 13 april aanmelden bij het bestuur.

6. TT-2023

7. Planning

8. Rondvraag

9. Sluiting

Tot de 13de april

Vincent Molenkamp

Nieuwsbrief Februari

Vogelvereniging vogelvrienden Hoorn en Omstreken Nieuwsbrief februari 2023

Beste vogelvrienden,

Zoals de meesten van jullie inmiddels weten gaat de vogelvereniging een nieuwe weg inslaan met betrekking tot de invulling van onze club. En daar hoort een nieuwsbrief bij! Het bestuur heeft een nieuwe taakverdeling gecreëerd waarin we kiezen voor een manier waardoor het bestaan van onze club doorgang kan gaan vinden. Het is ten slotte een hobby waaraan zowel leden als het bestuur een stukje plezier aan moeten beleven. Dat betekent dat de daarbij behorende werkzaamheden geen overbelasting moet geven.

Wat wordt er anders?

De clubavonden zullen niet altijd meer met een lezing of spreker worden ingevuld, Het vinden van geschikte lezingen is zo moeilijk geworden en kost erg veel tijd. Mochten er leden zijn die nog wel leuke lezingen of sprekers weten, geef het door aan 1 van onze bestuursleden, wellicht kunnen we hem of haar uitnodigen. Ook zullen er minder club avonden komen. De avonden die er wel zijn proberen we zo gezellig mogelijk in te vullen.

Donderdag 9 maart mogelijk nog een lezing, anders praatavond.

Donderdag 14 april jaarvergadering

Donderdag 11 mei vervalt

Zaterdag 6 mei een clubuitje Vlindertuin Waarland

Zaterdag 16 september staat er een tafelkeuring in de planning Donderdag 8 december prijsuitreiking TT en napraten TT

Ons Clubblad komt straks nog 3x per jaar uit in april, augustus en december. Mocht er iemand wat in het blad willen vertellen over zijn of haar vogels dan mag dat altijd. Fernando Boersma is altijd op zoek naar leuke verhalen voor in het blad en komt graag op bezoek om verslag te doen. Tijdens de clubavond zijn er gedrukte clubbladen voor de aanwezige leden ter beschikking. Het blad wordt ook digitaal verzonden.

De samenwerking met de Streker Vogelvrienden m.b.t. de tentoonstelling was een succes en er komt een vervolg met de volgende Nationale tentoonstelling. Wij zijn hier erg blij mee. Van verdere ontwikkelingen proberen wij u op de hoogte te houden via een nieuwsbrief of op onze website.

Namens het bestuur, Vincent Molenkamp, Ton Wessels, Eric Greuter, Fernando Boersma, Johan Rikkers en Sonja Rolloos