Nieuwsbrief Februari

Vogelvereniging vogelvrienden Hoorn en Omstreken Nieuwsbrief februari 2023 

Beste vogelvrienden, 

Zoals de meesten van jullie inmiddels weten gaat de vogelvereniging een nieuwe weg inslaan met betrekking tot de invulling van onze club. En daar hoort een nieuwsbrief bij! Het bestuur heeft een nieuwe taakverdeling gecreĆ«erd waarin we kiezen voor een manier waardoor het bestaan van onze club doorgang kan gaan vinden. Het is ten slotte een hobby waaraan zowel leden als het bestuur een stukje plezier aan moeten beleven. Dat betekent dat de daarbij behorende werkzaamheden geen overbelasting moet geven. 

Wat wordt er anders? 

De clubavonden zullen niet altijd meer met een lezing of spreker worden ingevuld, Het vinden van geschikte lezingen is zo moeilijk geworden en kost erg veel tijd. Mochten er leden zijn die nog wel leuke lezingen of sprekers weten, geef het door aan 1 van onze bestuursleden, wellicht kunnen we hem of haar uitnodigen. Ook zullen er minder club avonden komen. De avonden die er wel zijn proberen we zo gezellig mogelijk in te vullen. 

Donderdag 9 maart mogelijk nog een lezing, anders praatavond. 

Donderdag 14 april jaarvergadering 

Donderdag 11 mei vervalt 

Zaterdag 6 mei een clubuitje info hierover volgt nog. 

Zaterdag 16 september staat er een tafelkeuring in de planning Donderdag 8 december prijsuitreiking TT en napraten TT 

Ons Clubblad komt straks nog 3x per jaar uit in april, augustus en december. Mocht er iemand wat in het blad willen vertellen over zijn of haar vogels dan mag dat altijd. Fernando Boersma is altijd op zoek naar leuke verhalen voor in het blad en komt graag op bezoek om verslag te doen. Tijdens de clubavond zijn er gedrukte clubbladen voor de aanwezige leden ter beschikking. Het blad wordt ook digitaal verzonden. 

De samenwerking met de Streker Vogelvrienden m.b.t. de tentoonstelling was een succes en er komt een vervolg met de volgende Nationale tentoonstelling. Wij zijn hier erg blij mee. Van verdere ontwikkelingen proberen wij u op de hoogte te houden via een nieuwsbrief of op onze website. 

Namens het bestuur, Vincent Molenkamp, Ton Wessels, Eric Greuter, Fernando Boersma, Johan Rikkers en Sonja Rolloos