invulling clubavonden

10-11-20209 december 2021   ?  

13 januari 2022     voeding door Cees van Diepstraten

10 februari 2022   tropenlezing door Jos Valkenburg

10 maart 2022       ?

14 april 2022          jaarvergadering

12 mei 2022           praatavond